Změna obvodů

V souvislosti s ukončením pracovního poměru pí Jany Velechovské dochází s účinností od 01.04.2019 ke změnám správních obvodů. Agendu náhradní rodinné péče (dohody o výkonu pěstounské péče uzavřené s MěÚ Nymburk, osvojení) převzala pí Jana Švermová. Správní obvod pí Švermové byl dočasně rozdělen mezi stávající pracovníky OSPOD s ohledem na nedostatečné personální obsazení. Aktuální stav správních obvodů naleznete na těchto webových stránkách a na nástěnce na chodbě odboru sociálních věcí.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.