Změna obvodů

S ohledem na přijetí dvou nových pracovníků dochází s účinností od 01.10.2020 ke změnám správních obvodu. Aktuální stav správních obvodů naleznete na těchto webových stránkách a na nástěnce na chodbě odboru sociálních věcí.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.