Změna obvodů

S účinností od 01.09.2021 dochází k úpravě správního obvodu. Správní obvod po Bc. Adéle Koutové - kurátorce pro děti a mládež přebírá pí Markéta Voksová, DiS. Aktuální stav správních obvodů naleznete na těchto webových stránkách a na nástěnce na chodbě Odboru sociálních věcí.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.