Změna obvodů

Od 17.10.2016 došlo k malé změně v rozdělení správních obvodů jednotlivých pracovníků OSPOD. Aktuální stav najdete na těchto webových stránkách a na nástěnce na chodbě odboru sociálních věcí.