Informace o projektu

Název projektu: Rozvoj služeb OSPOD Městského úřadu Nymburk

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00035

Částka: 2 563 234,50 Kč

Doba realizace projektu: Od 1. 02. 2014 do 30. 9. 2015

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ze státního rozpočtu ČR.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je reakce na změny v oblasti zajištění sociálně-právní ochrany, které přinesla novela zákona č. 359/1999 Sb. Projekt se zaměřuje na zajištění takových podmínek, které budou odpovídat nárokům stanoveným ve standardech sociálně-právní ochrany. V případě města Nymburk se zaměřuje zejména na personální posílení orgánu sociálně-právní ochrany na Městském úřadě v Nymburce. Dále na zajištění rozvoje žádaných profesních kompetencí pracovníků, respektive na jejich supervizi. V rámci projektu se dále vybaví prostory hovorny, která doposud citelně chybí. Díky realizaci projektu se ve spádovém území zvýší dostupnost a kvalita služeb OSPOD.

Na realizaci projektu se podílí koordinátor projektu, projektový manažer, finanční manažer a dvě sociální pracovnice.

Cíle projektu

Projekt Rozvoj služeb OSPOD Městského úřadu Nymburk má několik cílů, které budou naplněny prostřednictvím realizace klíčových aktivit, kterými jsou např.:

  • profesní rozvoj zaměstnanců OSPOD
  • supervize zaměstnanců OSPOD
  • zvýšení dostupnosti informací o OSPOD
  • realizace výkonu sociálně-právní ochrany dětí
  • interdisciplinární spolupráce

Cílové skupiny

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Účastníci projektu

Pracovníci a subjekty veřejné správy

Region

Středočeský kraj

Průběh

Průběh realizace je nastaven harmonogramem projektu. Během realizace projektu bude průběžně naplňováno šest klíčových aktivit.

Realizátor projektu

Název: Město Nymburk

IČ: 00239500

Ulice: Náměstí Přemyslovců 163

Město: Nymburk

PSČ: 288 28


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.