Vzory návrhů podávaných k soudu


Návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti - DOC

Návrh na zahájení řízení o schválení dohody o úpravě poměrů nezl. - DOC

Návrh otce (matky) na úpravu péče a výživy před i po rozvodu, (s návrhem na vydání předběžného opatření – jen v odůvodněných případech, jinak bez bodu 4) - DOC

Návrh rodiče na změnu výchovy nezl.dítěte – (svěření do střídavé výchovy nebo do výlučné péče) - DOC

Návrh matky (otce) na zvýšení výživného - DOC

Návrh otce (matky) na úpravu styku s nezletilým dítětem - DOC

Žaloba matky o určení otcovství k nezl.dítěti - DOC

Žaloba otce o určení otcovství k nezl.dítěti - DOC

Popření otcovství k nezl. manžel matky - DOC

Popření otcovství k nezl. matka - DOC

Návrh na schválení právního úkonu za nezletilého - DOC

Návrh na výživné a zajištění některých nákladu na neprovdané matky - DOC


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.